دانستنی...
🔸دانستنی...

➖ اشک احساسی حاوی ماده ای بنام لوسن آنکفالین است که مسکنی طبیعی برای بدن میباشد.

👉 telegram.me/joinchat/BMiTDjwRU34B2egSM-7r_w
نظرات کاربران
UserName