احسان حدادی ملی پوش پرتاب دیسک ایران، در مسابقات اشتوتگارت آلمان قهرمان شد.
🔹احسان حدادی ملی پوش پرتاب دیسک ایران، در مسابقات اشتوتگارت آلمان قهرمان شد.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName