مارهای بند جورابی
مارهای بند جورابی
مارهای بند جورابی که به صورت بلند و باریک هستند در آمریکای شمالی با ظاهر های رنگارنگ و بسیار متغیر دیده می شوند،زهر آنها برای آسیب زدن به انسان ها کافی نیست
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName