محمد رضا گلزار خبر از بازی کردن در فیلمی به همراه جرج کلونی، ناتالی پورتمن و مریم اوزولی(خرم سلطان) داده است./انتخاب
محمد رضا گلزار خبر از بازی کردن در فیلمی به همراه جرج کلونی، ناتالی پورتمن و مریم اوزولی(خرم سلطان) داده است./انتخاب
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName