فستيوال بالن ها در مکزيک
هر ساله بالن هاي رنگارنگ از اقصا نقاط دنيا در فستيوال بالن ها در مکزيک شرکت مي کنند. پرواز همزمان صدها بالن در اين جشنواره يکي از جاذبه هاي توريستي مکزيک بشمار مي رود.
نظرات کاربران
UserName