پیکر استاد حمید سبزواری روز دوشنبه 24 خرداد از مقابل حوزه هنری تشییع و روز سه‌شنبه در «پارک بهمن» سبزوار به خاک سپرده می‌شود
پیکر استاد حمید سبزواری روز دوشنبه 24 خرداد از مقابل حوزه هنری تشییع و روز سه‌شنبه در «پارک بهمن» سبزوار به خاک سپرده می‌شود

@jamnews
نظرات کاربران
UserName