گزارشگر ذوق زده "هافینگتون پست" که «شمر» را با قهرمانان تاریخی ایران اشتباه گرفته، از علاقمندی مردم کشورمان به اوباما می‌گوید!
مانیتورینگ جام

گزارشگر ذوق زده "هافینگتون پست" که «شمر» را با قهرمانان تاریخی ایران اشتباه گرفته، از علاقمندی مردم کشورمان به اوباما می‌گوید!

گزارش مشروح 👈 yon.ir/dYho

@jamnews
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
هافینگون

پست

شمر

اوباما
تصاویر مرتبط