گوگل نامگذارى سيستم عامل اندرويد جديد خود را به كاربران سپرده بود؛ که با پيشنهاد كاربران ايرانى "نُقل" جزو گزينه هاى نهايى شد
🔸گوگل نامگذارى سيستم عامل اندرويد جديد خود را به كاربران سپرده بود؛ که با پيشنهاد كاربران ايرانى "نُقل" جزو گزينه هاى نهايى شد.

👉 telegram.me/joinchat/BMiTDjwRU34B2egSM-7r_w
نظرات کاربران
UserName