رامنی: ترامپ از ارزش های آمریکا به دور است؛ او در صورت پیروزی در انتخابات، رئیس‌جمهوری خطرناک خواهد بود
⭕️ رامنی: ترامپ از ارزش های آمریکا به دور است؛ او در صورت پیروزی در انتخابات، رئیس‌جمهوری خطرناک خواهد بود.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName