مجسمه‌ی «بیداری» واقع در نشنال هاربر آمریکا.
📷✍مجسمه‌ی «بیداری» واقع در نشنال هاربر آمریکا. اثر جی سوارد جانسون

@jazromad_channel
كانال جزر و مد
نظرات کاربران
UserName