داور فرانسوی مسابقه "دست پخت" فرانسوا حسین
🔹داور فرانسوی مسابقه "دست پخت": نام‌خانوادگی جدید من یک نام دینی است و خیلی به آن افتخار می‌کنم. 3 سال پیش بخاطر ازدواج با همسر ایرانیم اسلام آوردم و اسمم را به فرانسوا حسین تغییر دادم.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName