آیت الله جوادی آملی: هرچند گناه ظاهرش زیبا ولذت بخش است ، اما باطنش خواری وذلت به همراه دارد،و باعث عاقبت به شری انسان خواهد شد.

🔸آیت الله جوادی آملی: هرچند گناه ظاهرش زیبا ولذت بخش است ، اما باطنش خواری وذلت به همراه دارد،و باعث عاقبت به شری انسان خواهد شد.@jamnews

نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
گناه

لذت

شر

بدبختی

انسان
تصاویر مرتبط