اتوبوس اوباما، امن ترین وسیله حمل و نقل بین شهری
اتوبوس اوباما، امن ترین وسیله حمل و نقل بین شهری

این اتوبوس به شدت ازلحاظ امنیتی مجهز است. بدنه آن در مقابل انفجار وگلوله کاملا مقاوم هستند و شیشه های آن به شکل سنگینی مقاوم شده اند

@jamnews
نظرات کاربران
UserName