سیل سیدنی
⭕️ بی سابقه ترین طوفان در 40 سال گذشته در سیدنی ضمن برجای گذاشتن خسارت های مالی، باعث آواره شدن هزاران نفر و مختل شدن سیستم حمل و نقل عمومی در بزرگترین شهر استرالیا شد.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName