بهترین زمان مصرف برگه زردآلو صبح ها می باشد
🔹بهترین زمان مصرف برگه زردآلو صبح ها می باشد، زیرا آهن و فیبر آن به سرعت جذب بدن می شود و به سرعت چربی های اضافه را می سوزاند.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName