بلوتوث هشدار زنان باردار
بلوتوث هشدار زنان باردار

بکارگیری یک سیستم بلوتوث آزمایشی در کره جنوبی با هدف آگاه سازی مسافران مترو از حضور زنان باردار تا صندلی خود را به آنها بدهند

@jamnews
نظرات کاربران
UserName