هدف قرار دادن بخشی از قبرستان مقدس وادی السلام
⭕️ هلیکوپتر ارتش آمریکا در حال هدف قرار دادن بخشی از قبرستان مقدس وادی السلام در نجف اشرف در سال 2004؛ در تصویر گنبد حرم "امام علی(ع)" نیز پیداست.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName