چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی
نظرات کاربران
UserName