کاربرد راکت تنیس در تظاهرات!
کاربرد راکت تنیس در تظاهرات!

دور کردن گلوله گاز اشک آور با راکت تنیس در جریان اعتراضات به اصلاح قانون کار فرانسه در شهر نانت

@jamnews
نظرات کاربران
UserName