قطع برق فرانسه
برق 20 هزار خانه در استان های «لوآره» و «ایل دو فرانس» در مرکز فرانسه به دلیل بارش های اخیر و جاری شدن سیل، قطع شد
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName