مراسم شام در آسمان در ارتفاع 40 متری
مراسم شام در آسمان در ارتفاع 40 متری از سطح زمین و روی یک سطح نگه داشته شده با جرثقیل – بروکسل

@jamnews
نظرات کاربران
UserName