امیرعبداللهیان: ریاض برای حل بحران یمن، یک واسطه به ایران فرستاد.
🔹امیرعبداللهیان: ریاض برای حل بحران یمن، یک واسطه به ایران فرستاد.

➖ امیدواریم روابط ایران با عربستان به وضعیت طبیعی خود بازگردد.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName