زنبور های ماشین دوست
⭕️ انگلیس، زنبورها در اقدامی عجیب به مدت ۲۴ ساعت به این خودرو چسبیدند و آن را رها نکردند.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName