تحریف امام
🔹تحریف امام

آیت الله خامنه ای: هرکسی هر حرفی را که خودش می‌پسندد به امام نسبت ندهد. آنچه را به امام نسبت میدهیم، باید در منابع مربوط به امام موجود باشد، آن هم به شکل مکرّر، به شکل مستمر.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName