اعتراض مزرعه‌داران تایوانی به تصمیم دولت برای واردات گوشت خوک از آمریکا؛
اعتراض مزرعه‌داران تایوانی به تصمیم دولت برای واردات گوشت خوک از آمریکا؛
اینجا مجلس قانون‌گذاری تایوان است.

@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName