چه بسیار خواهش های نفسانی لحظه ای

امیر مومنان(ع): چه بسیار خواهش های نفسانی لحظه ای، که اندوه طولانی و درازی را در پی دارد."کافی،ج2،ص 451

نظرات کاربران
UserName