ظریف در سوئد با اردلان شکرآبی (اول از چپ) وزیر ایرانی تبار دولت سوئد به فارسی احوالپرسی کرد
🔹ظریف در سوئد با اردلان شکرآبی (اول از چپ) وزیر ایرانی تبار دولت سوئد به فارسی احوالپرسی کرد. او در ۱۱ سالگی به عنوان پناهنده به سوئد آمد و الان وزیر شده و حالا میزبان ظریف است.

➕ @shoknews ❌‼️‼️❌
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
ظریف

‌وزیر

‌شکرآب

‌سوئد
تصاویر مرتبط