اگر فقط مسواک مصرفی خود را ایرانی بخریم، می توان برای "5 هزار کارگر هموطن" شغل ایجاد کرد! @AkhbareFori
اگر فقط مسواک مصرفی خود را ایرانی بخریم، می توان برای "5 هزار کارگر هموطن" شغل ایجاد کرد!
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName