سورپرایز ایدا
🔹آیدا، پیرزن ایتالیایی که در یک خانه سالمندان زندگی می کند، از سوی دوستانش در تولد ۱۰۴ سالگی سورپرایز شد و در یک خودروی فراری هیجان سرعت ۳۰۰ کیلومتری را تجربه کرد!

➕ @shoknews ‼️❌❌‼️
نظرات کاربران
UserName