مجسمه چوبی پینوکیو در پارکی در پروجای ایتالیا
مجسمه چوبی پینوکیو در پارکی در پروجای ایتالیا
کودکان با دیدن سرافکندگی و دماغ‌درازی پینوکیو، فرجام دروغگویی را متوجه می‌شوند
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName