بلندگوهای طبیعت
این بلندگوهای چوبی در جنگل های استونی گذاشته شده تا صدای طبیعت در آن چند برابر و تقویت شود و مردم به این صدا گوش کنند.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName