وحشی ترین مورچه دنیا
⭕️وحشی ترین مورچه دنیا
نوعی از مورچه افریقاییست که میتواند انسان را گاز بگیرد که خون از ان جاری میشود.حتی کشف شده برخی از مورچه های آمازون نیز گروهی به انسانها حمله میکنند/جام جم
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName