آخرین نظرسنجی نشان داد: 52 درصد انگلیسی‌ها خواستار خروج از اتحادیه اروپا هستند.
🔹آخرین نظرسنجی نشان داد: 52 درصد انگلیسی‌ها خواستار خروج از اتحادیه اروپا هستند.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName