درازترین حیوان جهان
درازترین حیوان جهان مار بند کفشی است که طولش به 57 متر می رسد

➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName