برای تهیه یخ شفاف کافیست ابتدا آب را بجوشانید و یا از آب جوشیده سماور استفاده کنید
برای تهیه یخ شفاف کافیست ابتدا آب را بجوشانید و یا از آب جوشیده سماور استفاده کنید
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
جوشیده

اب

یخ
تصاویر مرتبط