با این اختراع دیگر لازم نیست برای غواصی از کپسول هوا استفاده کرد! مستقیما اکسیژن را از آب تامین می کند!
با این اختراع دیگر لازم نیست برای غواصی از کپسول هوا استفاده کرد!
مستقیما اکسیژن را از آب تامین می کند!
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName