طبق گزارش ها باغات شمال تهران در محله پونک در حال تبدیل به منطقه مسکونی است!
طبق گزارش ها باغات شمال تهران در محله پونک در حال تبدیل به منطقه مسکونی است!

@jamnews
نظرات کاربران
UserName