دیلی پراگرس: اوباما ميخواهد نیروهای نظامی امریکا را از خلیج فارس خارج کند، اما نمیداند با چالشهای پس از آن -بویژه یکه‌تازی ایران در منطقه- چگونه مواجه شود؟
مانیتورینگ جام

دیلی پراگرس: اوباما ميخواهد نیروهای نظامی امریکا را از خلیج فارس خارج کند، اما نمیداند با چالشهای پس از آن -بویژه یکه‌تازی ایران در منطقه- چگونه مواجه شود؟

مشروح👈yon.ir/fcI7

@jamnews
نظرات کاربران
UserName