عکس مستند/ این زوج روسی دوست‌دار محیط زیست، 23 سال با این خرس زندگی می‌کنند و با وجود این که این موجود ذاتاً یک موجود غیر اهلی است هیچ‌گاه در رابطه دوستانه‌شان مشکلی به‌وجود نیامده
عکس مستند/ این زوج روسی دوست‌دار محیط زیست، 23 سال با این خرس زندگی می‌کنند و با وجود این که این موجود ذاتاً یک موجود غیر اهلی است هیچ‌گاه در رابطه دوستانه‌شان مشکلی به‌وجود نیامده.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName