خود را با نفی دیگران ثابت نکنید
نظرات کاربران
UserName