بحرین حکم حبس "شیخ علی سلمان" را به 9 سال افزایش داد
بحرین حکم حبس "شیخ علی سلمان" رهبر معارضان این کشور را به 9 سال افزایش داد
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName