روحانی نماها
#همچو_امام می‌شویم
علمای مبارز اسلام همیشه هدف تیر های زهرآگین جهانخواران بوده‏اند...ولی روحانی نماها در کنف حمایت زرپرستان دنیاطلب، مروج باطل و ثناگوی ظلمه و مؤید آنان بوده‏اند.
➡️ @bayan_313
نظرات کاربران
UserName