رهبر انقلاب خطاب به خانواده شهيد سید مصطفی بدرالدین: خانواده شما خانواده شهادت است
رهبر انقلاب خطاب به خانواده شهيد سید مصطفی بدرالدین:
خانواده شما خانواده شهادت است.
✅ @emam_khamenei_bayan
نظرات کاربران
UserName