مرور سريع بيانات رهبر انقلاب در ديدار رئيس و اعضای مجلس خبرگان رهبری. ۹۵/۳/۶
📋 مرور سريع بيانات رهبر انقلاب در ديدار رئيس و اعضای مجلس خبرگان رهبری. ۹۵/۳/۶
➡️ @emam_khamenei_bayan
نظرات کاربران
UserName