هیس، مطالعه کردن باعث آسیب جدی به «حماقت» می شود
هشدار...!!!

🔹مطالعه کردن باعث آسیب جدی به «حماقت» می شود!

➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName