سابقه جای خود ، خمینی (ره) گفت: که ملاک حال فعلی فرد است طیّب و شاهرخ نمونه ی آن
سابقه جای خود ، خمینی (ره) گفت :
که ملاک حال فعلی فرد است
طیّب و شاهرخ نمونه ی آن
#هرکسی_لایق_شهادت_نیست

بریده ای از چهارپاره

#یدالله_شهریاری

@yshahryari
نظرات کاربران
UserName