اعتراضات دانش آموزان به امتحانات نهایی سراسری شد/ موج اعتراضی آتش زدن کتاب ها تمام شهرهای کشور را فراگرفت
⭕️اعتراضات دانش آموزان به امتحانات نهایی سراسری شد/ موج اعتراضی آتش زدن کتاب ها تمام شهرهای کشور را فراگرفت.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName