تصویر فرش دستباف قشقایی که نمایی از خودروی قشقایی در آن بافته شده است
⭕تصویر فرش دستباف قشقایی که نمایی از خودروی قشقایی در آن بافته شده است

این فرش جهت تشکر از کارخانه نیسان بخاطر نامگذاری این خودرو بنام ایل قشقایی ایران، به کارخانه نیسان ژاپن ارسال گردید
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName