اولین ابر درخت مصنوعی هوشمند با کاربری تولید اکسیژن و جذب دی اکسید کربن حداکثری در تبریز طراحی شد
اولین ابر درخت مصنوعی هوشمند با کاربری تولید اکسیژن و جذب دی اکسید کربن حداکثری در تبریز طراحی شد.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName