از سال ۲۰۱۰ گوگل به طور متوسط هر هفته یک کمپانی جدید را خریده است
از سال ۲۰۱۰ گوگل به طور متوسط هر هفته یک کمپانی جدید را خریده استO_o

➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName